Vi optimerer jeres forretning

Få hjælp til at implementere og komme godt i gang. Prioriter hvilke ændringer og forbedringer til løsningen, I ønsker. Tilkøb services efter behov eller abonner på reserveret kapacitet.

Fleksible konsulentydelser

Implementering

Vi opsætter og implementerer systemet efter jeres behov.

Uddannelse

Vi uddanner jeres medarbejdere i systemet.

Ændringsønsker

Vi foretager ændringer i løsningen eller tilføjer ny funktionalitet efter jeres behov.

Rapportering

Vi udarbejder udvidede rapporter efter jeres behov.

Co-creation

Vi samarbejder om nyudvikling af funktionalitet til platformen.

Performancerådgivning

Vi optimerer processer og arbejdsgange for bedre performance.

Tre typer af serviceaftaler

Vi tilbyder tre forskellige serviceaftaler, så I kan vælge lige netop den, der bedst passer til jeres forretning. Jo større binding serviceaftalen har, desto større kapacitet og hurtigere reaktionstid tilbyder vi.

Ad hoc

Timer købes efter behov

Klippekort

Mindre administration

Reserveret kapacitet

Garanteret reaktionstid og kapacitet

Altid samme gennemtestede proces

Uanset hvilken type serviceaftale, I indgår med os, garanterer vi den samme proces, som sikrer kvalitet i alle leverancer.

SVG Image

Udforsk vores løsninger

Scalepoint CORE

Et komplet og intuitivt kernesystem (PAS), der digitaliserer alle police- og skadeprocesser og nemt kan tilpasses til jeres forretning.

Scalepoint HUB

Automatiser skadeudbedringsprocesser for motor, bygning og sundhed. Bliv del af et solidt økosystem af skadeleverandører og opgørelsesværktøjer. Styr leverandører med online adgang for både partnere og slutkunder.

Scalepoint ClaimShop

Opgør løsøreskader og hjælp jeres kunder med at få erstattet, repareret eller vurderet mistede eller ødelagte genstande inden for få minutter.

Lyder det interessant? Lad os tale sammen.

Book et møde